APTARNAVIMAS

Atliekame pastatų elektros ūkio priežiūrą ir aptarnavimą:

 • Automatikos
 1. Vandentvarkos objektų
 2. Priešgaisrinių sistemų
 3. Pastatų valdymo sistemų
 4. Pramoninių įrenginių
 5. Žemės ūkio technologinių įrenginių
 • Elektrotechnikos
 1. Vidaus elektros tinklų
 2. Lauko elektros tinklų
 3. Žaibosaugos
 4. Įžeminimo
 5. Apšvietimo
 6. Elektrotechninių matavimų
 • Gaisro gesinimo
 1. Automatinės sprinklerinės vandens gesinimo sistemų
 2. Automatinės drenčerinės vandens gesinimo sistemų
 3. Automatinės putų gesinimo sistemų
 4. Automatinės dujų gesinimo sistemų
 5. Sprinklerinės gaisro gesinimo sistemos vandens rūku EconAqua
 6. Dūmų šalinimo sistemų įrangos
 7. Pranešimo apie gaisrą sistemų įrangos
 • Silpnų srovių
 1. Apsauginės signalizacijos
 2. Praėjimo kontrolės
 3. Video stebėjimo
 4. Audio – vizualizacijos
 5. Įgarsinimo
 6. Telekomunikacijų (kompiuteriniai – telefoniniai tinklai)
 7. Televizijos tinklai
 • Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo (ŠVOK)
 1. Šildymo sistemų
 2. Vėdinimo sistemų
 3. Oro kondicionavimo sistemų
 • Vandentiekio ir nuotekų
 1. Vandentiekio tinklų sistemų.
 2. Nuotekų tinklų sistemų.