PRIEŠGAISRINIŲ SISTEMŲ PREKYBA IR PRIEŽIŪRA

UAB „Promonta“ atlieka pilną gesintuvų priežiūrą (patikrą, pildymą, remontą), gaisrinių žarnų išbandymą, džiovinimą bei perkantavimą, riša gaisrinėms žarnoms antgalius. Atlieka gaisrinių čiaupų patikras, gaisrinių vandentiekio ir lauko hidrantu slėgio matavimus.

Siūlome su įmone sudaryti ilgalaikes gesintuvų ir gaisrinių žarnų priežiūros bei patikros sutartis.

 

Rinkoje dominuoja trijų rūšių gesintuvai – milteliniai, angliarūgštės bei vandens putų.

Vandens putų gesintuvai ugnį gesina putomis, kurias sudaro oro, vandens, bei putokšlio mišinys. Šio tipo gesintuvai tinka kietiems kūnams, kuriems degant susidaro anglys, bei skystoms medžiagoms, arba medžiagoms kurios degdamos skystėja gesinti.

Angliarūgštės gesintuvai gesina anglies dioksido pagrindu. Tokio tipo gesintuvai geriausiai tinka degioms dujoms, ar elektronikos įrenginiams gesinti. Tačiau, degant metalams angliarūgštės gesintuvai yra mažai veiksmingi.

Milteliniai gesintuvai tinka daugelio tipo gaisrų gesinimui. Pasirinkus tinkamus miltelius, tam tikroje srityje šie gesintuvai gali prilygti net angliarūgštės ar vandens putų gesintuvams. Būtent todėl milteliniai gesintuvai yra vadinami universaliais, bei sutinkami itin dažnai.

 

Visų tipų gesintuvai, pagal gaisrinės saugos reikalavimus, privalo būti patikrinti kartą per metus.